20200420_header_02

Project 2021

Na de succesvolle reeks voorstellingen van het “Vlijmens Spektakel: Het plein Spreekt” in 2018 heeft het bestuur van de Stichting Evenementen Vlijmen besloten om de stichting een méér permanent karakter te geven. Met als doel om activiteiten te organiseren waarbij bewoners/inwoners verbonden worden door cultuur. 

In 2018 maakten we gebruik van de ontstaansgeschiedenis van het dorpsplein, we kozen daarmee voor een historisch maatschappelijk thema wat we verwerkten in onze projecten. Voor het nieuwe project doen we dat opnieuw, en pakken we maatschappelijke thema’s aan om middels cultuur ‘bespreekbaar’ te maken. 


Eenzaamheid in de Gemeente Heusden:

Cijfers van de gezondheidsmonitor laten zien dat er binnen de gemeente Heusden gemiddeld gezien meer mensen eenzaamheid ervaren dan elders in Noord-Brabant. 9% van de inwoners ervaart een extreme vorm van eenzaamheid. Dit was voor ons aanleiding om Eenzaamheid in onze nieuwe voorstelling centraal te stellen, hiervoor zijn we in 2019 gestart met voorbereidingen. Het Burgemeester van Greunsvenpark zou het decor vormen voor onze sociaal theatrale vertelling over eenzaamheid. Helaas voor ons allemaal waren we amper 4 weken aan het repeteren toen de coronapandemie om te hoek kwam kijken. Daardoor hebben we onze voorstelling voortijdig moeten afgelasten. 

Gelukkig zijn wij als organisatie niet voor 1 gat te vangen, en willen we de thematiek die we in onze theatervoorstelling wilden brengen in een andere vorm over het voetlicht brengen. We presenteren in 2021 dan ook géén theatervoorstelling, maar maken een regionale  speelfilm. Onder de werktitel “Herman!” 

Naast deze speelfilm realiseren we een uitgebreid educatieprogramma voor het primaire en voortgezet onderwijs. Vanwege de thematiek in ons project voeren we ook een onderzoek uit. Vandaar dat we in 2021 werken met 3 peilers: (1. Cultuur 2. Educatie & 3. Onderzoek)

Pijler 1. Cultuur

Pijler 2. Educatie

Pijler 3. Onderzoek

We produceren een cultuurprogramma (Film) waarin we de thematiek herkenbaar en bespreekbaar maken.

We organiseren een educatieprogramma voor leerlingen van basisscholen en middelbaar onderwijs in Heusden. We betrekken hen bij ons proces en zorgen dat er meer aandacht voor de thematiek wordt ontwikkeld.

We voeren in samenwerking met de Fontys Hogeschool een onderzoek uit naar het effect van ons project op eenzaamheid en delen onze resultaten met onze samenwerkingspartners.

Deze website maakt gebruik van cookies.