20200420_header_02

Evenementen

Geen Evenementen

Voor aanvullende informatie over de geplande voorstellingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisatie van betreffend evenement.

 

Privacyverklaring Stichting Evenementen Vlijmen (SEV)

SEV geeft middels deze verklaring een duidelijke richting aan uw privacy en laten zien dat wij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de kaartreserveringen die gedaan worden via de website van SEV.
1. Welke gegevens worden verwerkt en waarom:
Wanneer u een kaart reserveert vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
achternaam, voornaam, adres, postcode, woonplaats en e-mail. Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en met u te communiceren, denkt u hierbij aan de bevestigingsmail, verstrekken info over de voorstelling etc.
2. Bewaartermijnen
Wij verklaren dat wij, alle persoonsgegevens binnen een week na vertoning van de door u gereserveerde voorstelling vernietigen.
3. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen, het zijn tenslotte uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen bij het secretariaat van SEV. Deze zal zo snel mogelijk (binnen twee weken) op uw verzoek reageren.
4. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, oneigenlijk gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden.
• Binnen SEV hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw persoonlijke gegevens;
• Deze geautoriseerde personen zijn allen bekend met de werking van de AVG en de te nemen zorgvuldigheidsmaatregelen;
• Geautoriseerde personen hebben altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
• Uw persoonlijke gegevens zijn altijd digitaal opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord;
• Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt op computers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
• Uw opgeslagen persoonlijke gegevens zijn gewaarborgd met een back-up.
• Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
• Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
5. Persoonsgegevens minderjarigen
Wij verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordigerbeslo

Powered by Events Manager

Deze website maakt gebruik van cookies.