20200420_header_02

Geen Vlijmens Spektakel in 2020

Vanwege de coronacrisis gaat het Vlijmens Spektakel van 25 tot en met 28 juni 2020 niet door. “Door de maatregelen van de overheid kunnen er tot 1 juni geen repetities plaatsvinden”, vertelt Jeroen van den Bosch. “De geplande grote openluchtvoorstellingen eind juni zijn daardoor helaas niet realiseerbaar.”

De voorbereidingen waren al in volle gang: van 25 tot en met 28 juni zou voor de tweede maal het Vlijmens Spektakel plaatsvinden. Net als in 2018 stond een indrukwekkende theatervoorstelling op het programma, ditmaal in het vernieuwde Van Greunsvenpark. Talloze vrijwilligers waren bezig met het schrijven van tekstdelen voor scripts en liedjes, er werd al geoefend en volop gezongen. De voorbereidingen voor de tweede editie van het Vlijmens Spektakel zijn echter stopgezet. Het bestuur van de Stichting Evenementen Vlijmen (SEV) heeft moeten besluiten het Spektakel voor juni af te gelasten.

Geen repetities mogelijk

“Een hard besluit”, zegt stichtingsvoorzitter Jeroen van den Bosch. “Het enthousiasme was, net als bij het eerste Vlijmens Spektakel in 2018, weer overweldigend. Maar vanwege de coronacrisis zijn samenkomsten van meerdere mensen niet toegestaan. Dat betekent dat er tot die datum niet gewerkt en gerepeteerd kan worden aan de voorstellingen. De tijd na 1 juni is te kort om drie weken later tot een waar spektakel te komen. Dus restte ons niets anders dan het Vlijmens Spektakel voor juni 2020 af te blazen. Geen makkelijke beslissing, maar de gezondheid van iedereen gaat voor alles!”

Ander tijdstip

De Stichting Evenementen Vlijmen buigt zich nu over de mogelijkheden voor het uitvoeren van het Vlijmens Spektakel op een ander tijdstip. Of het Spektakel wellicht na de zomer kan plaatsvinden kan Jeroen van den Bosch nog niet zeggen. “Als we daadwerkelijk vanaf 1 juni weer kunnen samenkomen zal het een behoorlijke inspanning van eenieder vergen om de voorstelling in de nazomer te kunnen uitvoeren. Of dat echt kan en zal plaatsvinden hangt van veel factoren af. We bestuderen alle opties nu en houden vrijwilligers en publiek natuurlijk op de hoogte. Het uitgangspunt is dat er weer een Vlijmens Spektakel gehouden gaat worden: uitstel is geen afstel!”

Let op elkaar

De SEV wil met zijn projecten bewoners uit alle kernen van de gemeente Heusden met elkaar in contact brengen en onderlinge verbondenheid laten ervaren. “Bij het Vlijmens Spektakel dat voor dit jaar gepland stond staat het thema ‘eenzaamheid’ centraal. In dat kader zou ik willen zeggen: let in deze moeilijke tijd voor iedereen extra op de naasten in je eigen omgeving. Eenzaamheid ligt momenteel sterk op de loer. Ik hoop dat ieder naar eigen vermogen een steentje zal bijdragen. Bijvoorbeeld een telefoontje naar iemand die alleen is kan in deze onzekere tijden al voor een sprankje hoop en liefde zorgen.”

Deze website maakt gebruik van cookies.