20200420_header_02

“Eenzaamheid treft ons allemaal”

Stichting Evenementen Vlijmen maakt een speelfilm over dit bewogen thema.

Het is begin april 2021 als we samen met Jeroen van den Bosch (voorzitter) en Liesbeth Bergmans (penningmeester) aan tafel zitten. De coronapandemie heeft inmiddels ruim een jaar huisgehouden in Nederland. De eerste prikken zijn gezet en gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel.

“De coronatijd heeft ons nog eens laten inzien dat eenzaamheid een thema is waar heel veel mensen mee te maken hebben”, aldus van den Bosch. “Wij willen graag de aandacht vestigen op dit thema en begrip kweken. Hopelijk met als doel om eenzaamheid in onze gemeente te bestrijden en samen te zorgen voor een samenleving waar prettig wonen, werken en recreëren mogelijk is.”

In 2018 stond van den Bosch (51) aan de wieg van de huidige Stichting Evenementen Vlijmen. “We organiseerden toen een voorstelling op het dorpsplein, nadien hebben we besloten om de stichting een meer permanent karakter te geven.” Bergmans (47) vult aan: “Vooral met als doel om maatschappelijke thema’s aan te raken en daarvoor cultuur als middel in te zetten.”

De plannen voor een vervolg op de pleinvoorstelling liepen door de coronapandemie op niets uit. Na amper 4 weken repeteren werd er een streep door het project gezet. Van den Bosch: “Maar daarmee is de maatschappelijke urgentie alleen maar verhoogd, eenzaamheid treft ons allemaal in deze crisis. Daarom vonden we het als stichting belangrijk om opvolging te geven aan dit thema.”

Samen met uitvoerend producent Rick Hooijberg (31), die eerder betrokken was bij de pleinvoorstelling, werd er een nieuw plan samengesteld. Het maken van een speelfilm kwam al snel naar boven tijdens een brainstorm. “Omdat hiermee de contact-momenten beperkt konden worden en we toch het thema over het voetlicht konden brengen”.

Het project van Stichting Evenementen Vlijmen berust op 3 pijlers. Bergmans: “We organiseren een cultureel programma (de film), verzorgen een educatietraject (op de basisscholen) en voeren een onderzoek uit (in samenwerking met de Fontys Hogeschool).
 
Na de brainstormsessie en de goedkeuring van maatschappelijke partners, is het productieteam gestart met de eerste onderzoeksfase. Bergmans: “Is het wel mogelijk om een film te realiseren en wat hebben we daarvoor allemaal nodig? We hadden ervaring in het produceren van een theatervoorstelling, maar een filmproject vraagt echt om een andere aanpak. Het startpunt was ons thema: eenzaamheid. Rick was er snel van overtuigd dat het géén documentaire of slachtofferverhaal moest zijn, maar een film waar mensen hoop uit kunnen putten. Hij realiseerde een pakkend verhaal, waar een scenarioschrijver mee aan de slag ging.” 

“We willen deze vervelende tijden juist de opmaat laten zijn naar nog meer verbinding in onze hele gemeente”, aldus van den Bosch. “Een ‘Spektakel’ produceren met mensen uit alle kernen kan daaraan bijdragen”.

HERMAN.
In de film volgen we Herman (67) die net met pensioen is en door een noodlottig ongeval alleen komt te staan. Hij ontmoet een jongeman met wie hij meer overeenkomsten dan verschillen heeft, waarmee de basis voor een hechte vriendschap is gelegd. Tot het moment dat alles opnieuw mis lijkt te gaan.

Meewerken.
“We vinden het belangrijk dat we deze film gaan maken met lokale mensen” Daarom nodigen we iedereen uit om mee te werken (als vrijwilliger) of mee te spelen (als acteur) in dit project.” Vooralsnog zijn de opnames (afhankelijk van de coronamaatregelen) gepland in de zomer van 2021. Van den Bosch: “Er is ruimte voor iedereen: dit project maken we vóór en mét Heusdenaren.”

Informatieavond.
Op donderdag 22 april organiseert de Stichting Evenementen Vlijmen een online informatieavond (20:00u) waarin meer uitgelegd zal worden over de realisatie van deze -lokale- speelfilm. Deze stream is gratis te volgen via Youtube en de Facebookpagina van Stichting Evenementen Vlijmen. Op de website staat het aanmeldformulier.

Afbeelding: Jeroen van den Bosch en Liesbeth Bergmans van de Stichting Evenementen Vlijmen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.